Skip to main content

Tabelaran

Šta znači Tabelaran


Tabelaran značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabelaran (od latinske reči: tabellarius) tabličast, u obliku tablice; tablični, prikazan na tablici ili pomoću tablica; pregledan, prikazan ili sređen po rubrikama.

Reč Tabelaran napisana unazad: naralebat

Tabelaran se sastoji od 9 slova.

sta je Tabelaran

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....