Skip to main content

Tabelaran značenje

Šta znači Tabelaran

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabelaran (od latinske reči: tabellarius) tabličast, u obliku tablice; tablični, prikazan na tablici ili pomoću tablica; pregledan, prikazan ili sređen po rubrikama.

Reč Tabelaran napisana unazad: naralebat

Tabelaran se sastoji od 9 slova.

Šta je Tabelaran

На Ћирилици: (нлат. табеллариус) табличаст, у облику таблице; таблични, приказан на таблици или помоћу таблица; прегледан, приказан или сређен по рубрикама.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t