Skip to main content

Tabelirati značenje

Šta znači Tabelirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabelirati (latinski tabella)farmacija: pomoću šećerne materije izraditi u obliku pločica, npr. čokoladu.

Reč Tabelirati napisana unazad: itarilebat

Tabelirati se sastoji od 10 slova.

Šta je Tabelirati

На Ћирилици: (лат. табелла) фарм. помоћу шећерне материје израдити у облику плочица, нпр. чоколаду.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t