Skip to main content

Tabelirati

Šta znači Tabelirati


Tabelirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabelirati (latinski tabella) farmacija: pomoću šećerne materije izraditi u obliku pločica, npr. čokoladu.

Reč Tabelirati napisana unazad: itarilebat

Tabelirati se sastoji od 10 slova.

sta je Tabelirati

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....