Skip to main content

Tabernakl značenje

Šta znači Tabernakl

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabernakl (latinski tabernaculum) šator, paviljon, senica s kovčegom kod starih Jevreja; kod katolika: kovčeg, poveća kutija u obliku kućice u kojoj se čuva monstran-ca sa posvećenom hostijom (up. kivot); zaštitni krov za kipove, oltare, grobove i DR

Reč Tabernakl napisana unazad: lkanrebat

Tabernakl se sastoji od 9 slova.

Šta je Tabernakl

На Ћирилици: (лат. табернацулум) шатор, павиљон, сеница с ковчегом код старих Јевреја; код католика: ковчег, повећа кутија у облику кућице у којој се чува монстран-ца са посвећеном хостијом (уп. кивот); заштитни кров за кипове, олтаре, гробове и ДР

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t