Skip to main content

Tabernakl

Šta znači Tabernakl


Tabernakl značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabernakl (latinski tabernaculum) šator, paviljon, senica s kovčegom kod starih Jevreja; kod katolika: kovčeg, poveća kutija u obliku kućice u kojoj se čuva monstranca sa posvećenom hostijom (isto znači i kivot); zaštitni krov za kipove, oltare, grobove i DR

Reč Tabernakl napisana unazad: lkanrebat

Tabernakl se sastoji od 9 slova.

sta je Tabernakl

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....