Skip to main content

Tabes

Šta znači Tabes


Tabes značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabes (latinski tabere čileti, kopneti, sahnuti, raspadati se, tabes čilenje, kopnjenje, sahnjenje, raspadanje) medicina: sušenje, kopnjenje tela; tabes abdominalis (latinski tabes abdominalis) tuberkuloze trbuha; tabes dorsalis (latinski tabes dorsalis) sušenje leđne moždine praćeno poremećajima stabilnosti i sigurnosti hoda, posledica sifilisa; tabes pulmonalis (latinski tabes pulmonalis) tuberkuloza pluća.

Reč Tabes napisana unazad: sebat

Tabes se sastoji od 5 slova.

sta je Tabes

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....