Skip to main content

Tabescencija značenje

Šta znači Tabescencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabescencija (od latinske reči: tabescentia)medicina: sušenje, mršavljenje, kopnjenje, čiljenje. tabetičan (latinski tabes)medicina: bolestan od tabesa, tabesni, koji se tiče tabesa. tabetičar (latinski tabes)medicina: onaj koji je bolestan od tabesa, sifilisa, sifilitičar.

Reč Tabescencija napisana unazad: ajicnecsebat

Tabescencija se sastoji od 12 slova.

Šta je Tabescencija

На Ћирилици: (нлат. табесцентиа) мед. сушење, мршављење, копњење, чиљење. табетичан (лат. табес) мед. болестан од табеса, табесни, који се тиче табеса. табетичар (лат. табес) мед. онај који је болестан од табеса, сифилиса, сифилитичар.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t