Skip to main content

Tabescencija

Šta znači Tabescencija


Tabescencija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabescencija (od latinske reči: tabescentia) medicina: sušenje, mršavljenje, kopnjenje, čiljenje. tabetičan (latinski tabes) medicina: bolestan od tabesa, tabesni, koji se tiče tabesa. tabetičar (latinski tabes) medicina: onaj koji je bolestan od tabesa, sifilisa, sifilitičar.

Reč Tabescencija napisana unazad: ajicnecsebat

Tabescencija se sastoji od 12 slova.

sta je Tabescencija

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....