Skip to main content

Tabičan značenje

Šta znači Tabičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabičan (latinski tabes)medicina: v. tabetičan.

Reč Tabičan napisana unazad: načibat

Tabičan se sastoji od 7 slova.

Šta je Tabičan

На Ћирилици: (лат. табес) мед. в. табетичан.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t