Skip to main content

Tabičan

Šta znači Tabičan


Tabičan značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabičan (latinski tabes) medicina: v. tabetičan.

Reč Tabičan napisana unazad: načibat

Tabičan se sastoji od 7 slova.

sta je Tabičan

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....