Skip to main content

Tabl d'ot

Šta znači Tabl d'ot


Tabl d'ot značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabl d'ot (od francuske reči: table dhote) gostionička trpeza, ručak u gostionici sa istim brojem i vrstama jela i sa istom cenom za sve goste, za razliku od ručka a la kart (od francuske reči: a 1a carte), gde gost bira i plaća jela po jelovniku.

Reč Tabl d'ot napisana unazad: to'd lbat

Tabl d'ot se sastoji od 9 slova.

sta je Tabl d'ot

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....