Skip to main content

Tabl d ot značenje

Šta znači Tabl d ot

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabl d ot (fr. table d-hote) gostionička trpeza, ručak u gostionici sa istim brojem i vrstama jela i sa istom cenom za sve goste, za razliku od ručka a la kart (fr. a 1a carte), gde gost bira i plaća jela po jelov-niku.

Reč Tabl d ot napisana unazad: to d lbat

Tabl d ot se sastoji od 9 slova.

Šta je Tabl d ot

На Ћирилици: (фр. табле д-хоте) гостионичка трпеза, ручак у гостионици са истим бројем и врстама јела и са истом ценом за све госте, за разлику од ручка а ла карт (фр. а 1а царте), где гост бира и плаћа јела по јелов-нику.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo