Skip to main content

Tabl-rond

Šta znači Tabl-rond


Tabl-rond značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabl-rond (od francuske reči: Tableronde) literatura: „društvo okruglog stola kralja Artusa", sto za kojim sedi kralj Artus sa svojim vitezovima (iz kruga priča o kralju Artusu u staroj francuskoj i nemačkoj književnosti); taflrunde

Reč Tabl-rond napisana unazad: dnor-lbat

Tabl-rond se sastoji od 9 slova.

sta je Tabl-rond

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....