Skip to main content

Tabla značenje

Šta znači Tabla

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabla (latinski tabula) ploča; ploča za pisanje, crtanje itd.;isto znači i tabula.

Reč Tabla napisana unazad: albat

Tabla se sastoji od 5 slova.

Šta je Tabla

На Ћирилици: (лат. табула) плоча; плоча за писање, цртање итд.; уп. табула.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t