Skip to main content

Table

Šta znači Table


Table značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Table (od francuske reči: tableau, latinski tabula) slika; pregledno sređeno prikazivanje; spisak, lista; u pozorišnom komadu: slika (između čina i pojave); fig, veliko iznenađenje, zaprepašćenje.

Reč Table napisana unazad: elbat

Table se sastoji od 5 slova.

sta je Table

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....