Skip to main content

Table značenje

Šta znači Table

Na latinici: Definicija i značenje reči Table (fr. tableau, latinski tabula) slika; pregledno sređeno prikazivanje; spisak, lista; u pozorišnom komadu: slika (između čina i pojave); fig, veliko iznenađenje, zaprepašćenje.

Reč Table napisana unazad: elbat

Table se sastoji od 5 slova.

Šta je Table

На Ћирилици: (фр. таблеау, лат. табула) слика; прегледно сређено приказивање; списак, листа; у позоришном комаду: слика (између чина и појаве); фиг, велико изненађење, запрепашћење.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t