Skip to main content

Tableta značenje

šta znači Tableta

Na latinici: Definicija i značenje reči Tableta (fr. tablette) 1. ploča, tablica za pisanje; 2. poslužavnik za kafu, čaj i dr.; 3.farmacija: ukalupljena, zbijena (ili: presova-na) lekovita masa u obliku četvrtastih ili okruglih pločica (pastkla).

Reč Tableta sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. таблетте) 1. плоча, таблица за писање; 2. послужавник за кафу, чај и др.; 3. фарм. укалупљена, збијена (или: пресова-на) лековита маса у облику четвртастих или округлих плочица (пасткла).


Tabloid Novine, obično manjeg formata, koje često objavljuju senzacionalističk...
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Sve reči na slovo t