Skip to main content

Tableta

Šta znači Tableta


Tableta značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tableta (od francuske reči: tablette) 1. ploča, tablica za pisanje; 2. poslužavnik za kafu, čaj i dr.; 3. farmacija: ukalupljena, zbijena (ili: presovana) lekovita masa u obliku četvrtastih ili okruglih pločica (pastkla).

Reč Tableta napisana unazad: atelbat

Tableta se sastoji od 7 slova.

sta je Tableta

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....