Skip to main content

Tabletirati značenje

Šta znači Tabletirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabletirati (fr. tablette ploča)farmacija: od lekovite mase (smese) praviti okrugle ili četvrtaste pločice (tablete, pastile).

Reč Tabletirati napisana unazad: itaritelbat

Tabletirati se sastoji od 11 slova.

Šta je Tabletirati

На Ћирилици: (фр. таблетте плоча) фарм. од лековите масе (смесе) правити округле или четвртасте плочице (таблете, пастиле).

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t