Skip to main content

Tabletirati

Šta znači Tabletirati


Tabletirati značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabletirati (od francuske reči: tablette ploča) farmacija: od lekovite mase (smese) praviti okrugle ili četvrtaste pločice (tablete, pastile).

Reč Tabletirati napisana unazad: itaritelbat

Tabletirati se sastoji od 11 slova.

sta je Tabletirati

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....