Skip to main content

Tabor

Šta znači Tabor


Tabor značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabor (slovački:) kod Čeha i Mađara: utvrđeni vis, artiljerijski park; naročito: brdska tvrđava, ratni logor husita koji je 1420. godina: podigao Jan Žiška, po kome su husite nazivali taboritima; kod Turaka: odeljenje vojnika u jačini oko jednog bataljona.

Reč Tabor napisana unazad: robat

Tabor se sastoji od 5 slova.

sta je Tabor

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....