Skip to main content

Tabor značenje

Šta znači Tabor

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabor (slovački:) kod Čeha i Mađara: utvrđeni vis, artiljerijski park; naročito: brdska tvrđava, ratni logor husita koji je 1420.godina: podigao Jan Žiška, po kome su husite nazivali taboritima; kod Turaka: odeljenje vojnika u jačini oko jednog bataljona.

Reč Tabor napisana unazad: robat

Tabor se sastoji od 5 slova.

Šta je Tabor

На Ћирилици: (слов.) код Чеха и Мађара: утврђени вис, артиљеријски парк; нарочито: брдска тврђава, ратни логор хусита који је 1420. год. подигао Јан Жишка, по коме су хусите називали таборитима; код Турака: одељење војника у јачини око једног батаљона.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t