Skip to main content

Tabuizam značenje

Šta znači Tabuizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabuizam v tabu.

Reč Tabuizam napisana unazad: maziubat

Tabuizam se sastoji od 8 slova.

Šta je Tabuizam

На Ћирилици: в табу.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t