Skip to main content

Tabula raza značenje

Šta znači Tabula raza

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabula raza (latinski tabula gaza ploča ili tabla čiji je vosak poravnjan, na kojoj dakle, ništa nije napisano, jer se ranije pisalo stilom po takvim tablicama) istrugana, glatko izbrisana, neispisana tabla; otuda: glatka, prazna bakrena ili kamena ploča, neispisan list; ovaj izraz najčešće se upotrebljava da se označi kako ljudska duša nema nikakvih urođenih ideja, predstava (poreklo mu je u jednom mestu Aristotelova dela „O duši", Š, 4); napraviti tabulu razu nešto potpuno ukloniti ili odstraniš, potpuno rašči-stiti; ft. potpuno neznanje

Reč Tabula raza napisana unazad: azar alubat

Tabula raza se sastoji od 11 slova.

Šta je Tabula raza

На Ћирилици: (лат. табула газа плоча или табла чији је восак поравњан, на којој дакле, ништа није написано, јер се раније писало стилом по таквим таблицама) истругана, глатко избрисана, неисписана табла; отуда: глатка, празна бакрена или камена плоча, неисписан лист; овај израз најчешће се употребљава да се означи како људска душа нема никаквих урођених идеја, представа (порекло му је у једном месту Аристотелова дела „О души", Ш, 4); направити табулу разу нешто потпуно уклонити или одстраниш, потпуно рашчи-стити; фт. потпуно незнање

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t