Skip to main content

Tabula raza

Šta znači Tabula raza


Tabula raza značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabula raza (latinski tabula gaza ploča ili tabla čiji je vosak poravnjan, na kojoj dakle, ništa nije napisano, jer se ranije pisalo stilom po takvim tablicama) istrugana, glatko izbrisana, neispisana tabla; otuda: glatka, prazna bakrena ili kamena ploča, neispisan list; ovaj izraz najčešće se upotrebljava da se označi kako ljudska duša nema nikakvih urođenih ideja, predstava (poreklo mu je u jednom mestu Aristotelova dela „O duši", Š, 4); napraviti tabulu razu nešto potpuno ukloniti ili odstraniš, potpuno raščistiti; ft. potpuno neznanje

Reč Tabula raza napisana unazad: azar alubat

Tabula raza se sastoji od 11 slova.

sta je Tabula raza

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....