Skip to main content

Tabula votiva

Šta znači Tabula votiva


Tabula votiva značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabula votiva (latinski tabula votiva) spomen ploča.

Reč Tabula votiva napisana unazad: avitov alubat

Tabula votiva se sastoji od 13 slova.

sta je Tabula votiva

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....