Skip to main content

Tabula votiva značenje

Šta znači Tabula votiva

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabula votiva (latinski tabula votiva) spomen-- ploča.

Reč Tabula votiva napisana unazad: avitov alubat

Tabula votiva se sastoji od 13 slova.

Šta je Tabula votiva

На Ћирилици: (лат. табула вотива) спомен-- плоча.

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t