Skip to main content

Tabula značenje

Šta znači Tabula

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabula (latinski tabula) daska, ploča, tabla (naročito za pisanje); pl. spisi, povelje, pismena, dokumenta, računi, računske knjig

Reč Tabula napisana unazad: alubat

Tabula se sastoji od 6 slova.

Šta je Tabula

На Ћирилици: (лат. табула) даска, плоча, табла (нарочито за писање); пл. списи, повеље, писмена, документа, рачуни, рачунске књиг

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t