Skip to main content

Tabula

Šta znači Tabula


Tabula značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Tabula (latinski tabula) daska, ploča, tabla (naročito za pisanje); pl. spisi, povelje, pismena, dokumenta, računi, računske knjig

Reč Tabula napisana unazad: alubat

Tabula se sastoji od 6 slova.

sta je Tabula

Slično:
Šta znači Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina s...
Šta znači Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crveno...
Šta znači Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Šta znači Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putuju...
Šta znači Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: ...
Šta znači Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....