Skip to main content

Tabulator značenje

Šta znači Tabulator

Na latinici: Definicija i značenje reči Tabulator (od latinske reči: tabulator) na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika (za pravljenje tabela).

Reč Tabulator napisana unazad: rotalubat

Tabulator se sastoji od 9 slova.

Šta je Tabulator

На Ћирилици: (нлат. табулатор) на писаћој машини: израђивач редака и рубрика (за прављење табела).

Slično: 
Taburet stolica bez naslona; klupica za noge ; floretna tkanina sa šarenim ...
Tabun 2. dugotrajni bojni otrov iz grupe trilona; ima izgled crvenomrke tečn...
Tabun 1. velika ergela konja u stenama Rusije....
Tabulet lak drveni sanduk sa pregradama koji nose na leđima putujući trgovc...
Tabulatura najtačniji red i pravilnost; muz. na nekim instrumentima: označavan...
Tabulator na pisaćoj mašini: izrađivač redaka i rubrika ....
Sve reči na slovo t