Skip to main content

Tema značenje

šta znači Tema

Na latinici: Definicija i značenje reči Tema (od grčke reči: Šeta stavljeno, postavljeno, tit-hemi stavim, postavim) 1. predmet, osnovna misao, glavna misao (govora, spisa itd.); 2. pismeni zadatak, predmet koji treba pismeno obraditi; 3. muz. osnovna misao (ili: glavna misao) jednog muzičkog dela, motiv koji služi kao osnova za varijacije; 4. naziv za vojnoadministra-tivne oblasti, na koje je bilo podeljeno Vizantijske carstvo od početka UP veka.

Reč Tema sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (грч. Шета стављено, постављено, тит-хеми ставим, поставим) 1. предмет, основна мисао, главна мисао (говора, списа итд.); 2. писмени задатак, предмет који треба писмено обрадити; 3. муз. основна мисао (или: главна мисао) једног музичког дела, мотив који служи као основа за варијације; 4. назив за војноадминистра-тивне области, на које је било подељено Византијске царство од почетка УП века.


Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo t