Skip to main content

Tempo značenje

šta znači Tempo

Na latinici: Definicija i značenje reči Tempo (ital. tempo, latinski tempus vreme; pravo vreme) muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke delo izvodi (largo, adađo, andante, alegro, presto, vivače); u igri, plesu: brzina kretanja; a tempo (ital. a tempo) na vreme, za vremena; trg. za izvesno vreme; a tempo-udarac udarac izveden istovremeno sa udarcem protivnikovim (u mačevanju); al tempo ili a l rigore di tempo (ital. al rigore di tempo) čuz. strogo po taktu; templ pasati! (ital. tempi passati) prošla vremenato jest prošlo je! bilo pa nije!

Reč Tempo sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (итал. темпо, лат. темпус време; право време) муз. брзина кретања тонова, степен брзине којом се једно музичке дело изводи (ларго, адађо, анданте, алегро, престо, виваче); у игри, плесу: брзина кретања; а темпо (итал. а темпо) на време, за времена; трг. за извесно време; а темпо-ударац ударац изведен истовремено са ударцем противниковим (у мачевању); ал темпо или а л ригоре ди темпо (итал. ал ригоре ди темпо) чуз. строго по такту; темпл пасати! (итал. темпи пассати) прошла времена тј. прошло је! било па није!


Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo t