Skip to main content

Tempus klauzum značenje

šta znači Tempus klauzum

Na latinici: Definicija i značenje reči Tempus klauzum (latinski tempus clausum) kod katolika: zatvoreno vreme,to jest vreme-posta (u koje se ne mogu obavljati svadbe islično:).

Reč Tempus klauzum sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. темпус цлаусум) код католика: затворено време, тј. време-поста (у које се не могу обављати свадбе и сл.).


Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo t