Skip to main content

Temporeran značenje

šta znači Temporeran

Na latinici: Definicija i značenje reči Temporeran (latinski temporarius) vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama.

Reč Temporeran napisana unazad: nareropmet i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. темпорариус) временски, привремен, пролазак, удешен према времену и приликама.

Slično: 
Tempus klauzum kod katolika: zatvoreno vreme, tj. vreme-posta ....
Temporeran vremenski, privremen, prolazak, udešen prema vremenu i prilikama....
Temporalije svetovna prava i prihodi katoličkih sveštenika; supr. spiritualije....
Temporalan 1. gram vremenski, za vreme ; zemaljski, svetovni, prolazan; tempor...
Tempo muz. brzina kretanja tonova, stepen brzine kojom se jedno muzičke de...
Templinsko ulje hen. eterično ulje od semena šišarica jele; upotrebljava se kao ter...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači

Warning: fopen(cache-all/-cached-temporeran.html): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 3

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 4

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/vokabular.net/Bottom-cache-all.php on line 5