Skip to main content

Temavdo značenje

Šta znači Temavdo

Na latinici: Definicija i značenje reči Temavdo (igal. scemando, scemare) muz. slabeći, gubeći se, iščezavajući.

Reč Temavdo napisana unazad: odvamet

Temavdo se sastoji od 7 slova.

Šta je Temavdo

На Ћирилици: (игал. сцемандо, сцемаре) муз. слабећи, губећи се, ишчезавајући.

Slično: 
Temavdo muz. slabeći, gubeći se, iščezavajući....
Tema skupocen dragi kamen sa urezanim figurama, naročito omiljen ukras u...
Sve reči na slovo t