Skip to main content

Štetan značenje

šta znači Štetan

Na latinici: Definicija i značenje reči Štetan Štetan je pridev koji opisuje nekog ili nešto što nanosi štetu. Sinonimi za štetan su: škodljiv, nepovoljan, virulentan, zlokoban, maligan, zloćudan, poguban, destruktivan

Reč Štetan sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: Штетан је придев који описује неког или нешто што наноси штету. Синоними за штетан су: шкодљив, неповољан, вирулентан, злокобан, малиган, злоћудан, погубан, деструктиван


Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo t