Skip to main content

Tetrateizam značenje

šta znači Tetrateizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrateizam (od grčke reči: tetra, theds bog) verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo.

Reč Tetrateizam napisana unazad: mazietartet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, тхедс бог) веровање да постоје четири бога, четворобоштво.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači