Skip to main content

Tetrahord značenje

šta znači Tetrahord

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrahord (od grčke reči: tetra, chorde žica, struka) muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice.

Reč Tetrahord napisana unazad: drohartet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, цхорде жица, струка) муз. инструмент са четири жице; акорд изведен на четири жице.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači