Skip to main content

Tetrafarmakon značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tetra, pharmakon lek) med. lek sastavljen od 4 tvari.

Reč Tetrafarmakon napisana unazad: nokamrafartet i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, пхармакон лек) мед. лек састављен од 4 твари.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači