Skip to main content

Tetripon značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tethrippon) četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri konja.

Reč Tetripon napisana unazad: nopirtet i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тетхриппон) четверопрег, запрега од четири коња; кола са запрегом од четири коња.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači