Skip to main content

Tetrivan značenje

šta znači Tetrivan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrivan (pere. taht presto, rewan pokretni,od turske reči: tahtiravan) nosiljke, palankin.

Reč Tetrivan napisana unazad: navirtet i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (пере. тахт престо, реwан покретни, тур. тахтираван) носиљке, паланкин.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači