Skip to main content

Tetanija značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od latinske reči: tetanus intermittens)medicina: poglavito mladalačka bolest, ali se javlja i kod trudnih žena, dojilja, pijanica i dr.; sastoji se u obolelosti živaca u obliku teških i dugotrajnih grčeva (tetanske kontrakcije mišića) u simetričnim delovima tela, naročito gornjim ekstremi-tetima.

Reč Tetanija napisana unazad: ajinatet i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нлат. тетанус интермиттенс) мед. поглавито младалачка болест, али се јавља и код трудних жена, дојиља, пијаница и др.; састоји се у оболелости живаца у облику тешких и дуготрајних грчева (тетанске контракције мишића) у симетричним деловима тела, нарочито горњим екстреми-тетима.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači