Skip to main content

Tetanus značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: t^tanos napetost, od teino zategnem, napnem)medicina: grčevita trzavica, kočenje mišića, sklopac, zli grč (veoma opasna zarazna bolest čiji se izazivač nalazi u štalskom ćubretu, zemlji, prašini i dr.).

Reč Tetanus napisana unazad: sunatet i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. т^танос напетост, од теино затегнем, напнем) мед. грчевита трзавица, кочење мишића, склопац, зли грч (веома опасна заразна болест чији се изазивач налази у шталском ћубрету, земљи, прашини и др.).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači