Skip to main content

Tetida značenje

šta znači Tetida

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetida (od grčke reči: Thetis) mit, nimfa, žena Peleje-va, mati Ahilova, koga je učinila neran-ljivim okupavši ga u Stiksu, sem u petu za koju ga je pri kupanju držala;astronomija: asteroid otkriven 1852. godine.

Reč Tetida napisana unazad: aditet i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. Тхетис) мит, нимфа, жена Пелеје-ва, мати Ахилова, кога је учинила неран-љивим окупавши га у Стиксу, сем у пету за коју га је при купању држала; астр. астероид откривен 1852. године.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači