Skip to main content

Tetovirati značenje

šta znači Tetovirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetovirati (eng. tattoo,od tahićanske reči: tatan) ukraša-vati kožu usecanjem (ubadanjem) šara i figura u boji, naročito kod Indijanaca, Australijanaca i crnaca, pa i kod Evropljana (mornara, zanatlija itd.).

Reč Tetovirati napisana unazad: itarivotet i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (енг. таттоо, тахит. татан) украша-вати кожу усецањем (убадањем) шара и фигура у боји, нарочито код Индијанаца, Аустралијанаца и црнаца, па и код Европљана (морнара, занатлија итд.).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači