Skip to main content

Tetradinamia značenje

šta znači Tetradinamia

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetradinamia (od grčke reči: tetra, dynamis sila, snaga, moć) al. bat. XV klasa u Lineovom sistemu: biljke sa hermafroditnim cvetovima koji imaju šest prašničnih niti, od kojih su četiri duže (moćnije) od ostalih dveju.

Reč Tetradinamia napisana unazad: aimanidartet i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, дyнамис сила, снага, моћ) ал. бат. XВ класа у Линеовом систему: биљке са хермафродитним цветовима који имају шест прашничних нити, од којих су четири дуже (моћније) од осталих двеју.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači