Skip to main content

Tetragramatov značenje

šta znači Tetragramatov

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetragramatov (od grčke reči: tetra, gramma slovo) reč od 4 slova, naročito ime Boga, koje se u mnogim jezicima sastoji od 4 slova, npr.: od grčke reči: Theos, latinski Deus,od francuske reči: Dieu,od španske reči: Dios,od nemačke reči: Gott i dr.

Reč Tetragramatov napisana unazad: votamargartet i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, грамма слово) реч од 4 слова, нарочито име Бога, које се у многим језицима састоји од 4 слова, нпр.: грч. Тхеос, лат. Деус, фр. Диеу, шп. Диос, нем. Готт и др.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači