Skip to main content

Tetrakord značenje

šta znači Tetrakord

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrakord (od grčke reči: tetra četiri, chorde žica) čuz. dijatonski niz od četiri tona, pola dijatonske lestvice.

Reč Tetrakord napisana unazad: drokartet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра четири, цхорде жица) чуз. дијатонски низ од четири тона, пола дијатонске лествице.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači