Skip to main content

Tetralema značenje

šta znači Tetralema

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetralema (od grčke reči: tetra, lemma postanka) logika: hipotetičan zaključak koji se sastoji od četiri suda ili četiri preiise.

Reč Tetralema napisana unazad: amelartet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, лемма постанка) лог. хипотетичан закључак који се састоји од четири суда или четири преиисе.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači