Skip to main content

Tetrametar značenje

šta znači Tetrametar

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrametar (od grčke reči: tetra, metoon mera, merilo; metar) četr. stih od četiri metra (prosta ili dvostopna), odnosno četiri stope, sa cezurom u sredini, npr.: „I ovaj kamen zemlje Srbije, što preteć- nebu dere kroz oblak" (ð. Jakšić).

Reč Tetrametar napisana unazad: ratemartet i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, метоон мера, мерило; метар) четр. стих од четири метра (проста или двостопна), односно четири стопе, са цезуром у средини, нпр.: „И овај камен земље Србије, што претећ- небу дере кроз облак" (ð. Јакшић).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači