Skip to main content

Tetrandria značenje

šta znači Tetrandria

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrandria (od grčke reči: tetra, aner, andros čovek, muž) pl. bog. IV klasa u Lineovom sistemu: cvetovi sa četiri jednako duge prašnične niti.

Reč Tetrandria napisana unazad: airdnartet i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, анер, андрос човек, муж) пл. бог. ИВ класа у Линеовом систему: цветови са четири једнако дуге прашничне нити.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači