Skip to main content

Tetrapak značenje

šta znači Tetrapak

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrapak (od od grčke reči: tetra četiri) vrsta četvorostranog omota od naročito preparira-nog papira koji služi za pakovanje tečnosti (mleka, sokova i dr.).

Reč Tetrapak napisana unazad: kapartet i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (од грч. тетра четири) врста четвоространог омота од нарочито препарира-ног папира који служи за паковање течности (млека, сокова и др.).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači