Skip to main content

Tetrapla značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tetraplus četvorostruk) četvorostruka,to jest na četiri jezika prevedena Biblija, uporedio štampanje četiri razna grčka prevoda Starog zaveta.

Reč Tetrapla napisana unazad: alpartet i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. тетраплус четворострук) четворострука, тј. на четири језика преведена Библија, упоредио штампање четири разна грчка превода Старог завета.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači