Skip to main content

Tetrapodija značenje

šta znači Tetrapodija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrapodija (od grčke reči: tetra, piis gen. pod6s noga; stopa) četr. stih od četiri proste stope.

Reč Tetrapodija napisana unazad: ajidopartet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, пиис ген. под6с нога; стопа) четр. стих од четири просте стопе.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači