Skip to main content

Tetrapodologija značenje

šta znači Tetrapodologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrapodologija (od grčke reči: tetra, ptis gen. podds noga, logla nauka)zoologija: nauka o četvoronošcima.

Reč Tetrapodologija napisana unazad: ajigolodopartet i sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, птис ген. поддс нога, логла наука) зоол. наука о четвороношцима.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači