Skip to main content

Tetrapterije značenje

šta znači Tetrapterije

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrapterije (od grčke reči: t^tra, pter6n krilo) pl.zoologija: četvorokrilci, životinje sa po dva para krila.

Reč Tetrapterije napisana unazad: ejiretpartet i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. т^тра, птер6н крило) пл. зоол. четворокрилци, животиње са по два пара крила.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači