Skip to main content

Tetrarh značenje

šta znači Tetrarh

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrarh (od grčke reči: tetrarches) vladalac koji vlada četvrtinom neke zemlje, npr. Palestine (u starom veku).

Reč Tetrarh napisana unazad: hrartet i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. тетрарцхес) владалац који влада четвртином неке земље, нпр. Палестине (у старом веку).

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači