Skip to main content

Tetrarhat značenje

šta znači Tetrarhat

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrarhat (od grčke reči: tetra, archo vladam) vladavina i dostojanstvo tetrarha; deo zemlje kojim on upravlja.

Reč Tetrarhat napisana unazad: tahrartet i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, арцхо владам) владавина и достојанство тетрарха; део земље којим он управља.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači