Skip to main content

Tetrasilabičan značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tetra, syllabe slog)gramatika: sa četiri sloga, četvorosložni.

Reč Tetrasilabičan napisana unazad: načibalisartet i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, сyллабе слог) грам. са четири слога, четворосложни.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači