Skip to main content

Tetraspermičan značenje

šta znači Tetraspermičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetraspermičan (od grčke reči: tetra, sperma seme)zoologija: koji ima četiri semene ćelije.

Reč Tetraspermičan napisana unazad: načimrepsartet i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, сперма семе) зоол. који има четири семене ћелије.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači