Skip to main content

Tetrastihon značenje

šta znači Tetrastihon

Na latinici: Definicija i značenje reči Tetrastihon (od grčke reči: tetra, stychos red; stih) pesma od 4 stiha; strofa od 4 stiha.

Reč Tetrastihon napisana unazad: nohitsartet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, стyцхос ред; стих) песма од 4 стиха; строфа од 4 стиха.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači