Skip to main content

Tetrastilon značenje

Na latinici: Definicija i značenje reči (od grčke reči: tetra, stfllos stub)arhitekture: građevina sa četiri stuba.

Reč Tetrastilon napisana unazad: nolitsartet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. тетра, стфллос стуб) врх. грађевина са четири стуба.

Slično: 
Tetripon četveropreg, zaprega od četiri konja; kola sa zapregom od četiri ko...
Tetrivan nosiljke, palankin....
Tetrahord muz. instrument sa četiri žice; akord izveden na četiri žice. ...
Tetrafilan bog. koji ima četiri čašična listića....
Tetrafarmakon med. lek sastavljen od 4 tvari. ...
Tetrateizam verovanje da postoje četiri boga, četvoroboštvo....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači